<div align="center"> <h1>Parszowice</h1> <h3>Wies</h3> <p>Wies, Parszowice</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://parszowice.webt.pl/" rel="nofollow">http://parszowice.webt.pl/</a></p> </div>